Už běžím...

Pravidla Zlatého maratonu Emila Zátopka Ostrava

Obecné

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.emilzatopekmarathon.com.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly atletiky a propozicemi závodu. Pokud tato pravidla a/nebo propozice jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Registrace

 • Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.emilzatopekmarathon.com vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře.
 • Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu.
 • Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu kapacity, správy výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů.
 • Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@zatopekmaraton.cz. Tato změna není zpoplatněná.

Prezentace

 • Každý registrovaný závodník je povinen se odprezentovat k závodu v den, čas a na místě určeném pořadatelem.
 • Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.
 • Prezentace štafet a týmů je možná alespoň jedním ze členů štafety nebo týmu.
 • Prezentace nezletilých závodníků pro dětské běhy je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Výjimku tvoří pouze nezletilí registrovaní závodníci ČAS, kde postačí přítomnost vedoucího oddílu nebo klubu. Při prezentaci zákonný zástupce, resp. vedoucí oddílu stvrdí účast nezletilého svým podpisem.
 • Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Konfekční velikost objednaného trika pořadatel negarantuje.

Závod

Obecné

 • Závod s hromadným startem, závodí se dle pravidel WA.
 • Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.
 • První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 48 hodin od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@zatopekmaraton.cz.

Maratonská štafety

 • Závod s hromadným startem prvních úseků.
 • Závod štafet běží 4 nebo 8 běžců. Každý běžec absolvuje předepsaný úsek maratonské trati samostatně pouze 1x.
 • Běžci si ve své štafetě předávají štafetový kolík, jehož součástí je čip pro elektronické měření času.
 • Předávka bude probíhat v předávkovém území určeném pořadatelem.

Rodinné běhy

 • Závod probíhá na ovále vně stadionu, starty jsou rozděleny do jednotlivých běhů.

Tombola

 • Ceny tomboly jsou rozděleny do tří skupin A, B, C.
 • Do tomboly A jsou zařazena pouze startovní čísla závodníků, kteří absolvovali trať maratonu nebo 1/2maratonu v časovém limitu. Tombola se losuje po doběhnutí posledního maratonce. Cena je předána oproti dokladu totožnosti jen na místě samotnému běžci. V případě, že vylosovaný není přítomen, losuje se další výherce.
 • Do tomboly B jsou zařazena startovní čísla všech závodníků, kteří absolvovali jakoukoli trať, přičemž startovní číslo štafety je zařazeno do tomboly pouze 1x. Tombola se losuje po doběhnutí posledního maratonce. Cena je předána oproti předložení startovního čísla jen na místě vyhlášení.
 • Do tomboly C jsou zařazena všechna řádně zaregistrovaná a zaplacená startovní čísla do 20. 9. 2024. Tombola bude vylosována (z časových důvodů) předem, seznam zveřejněn na webových stránkách závodu a ceny k vyzvednutí na prezentaci závodu. Na nevyzvednuté ceny v době fungování prezentace není pozdější nárok.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že např. maratonec, který odběhl svoji trať v limitu, může vyhrát až tři ceny.

Věkové kategorie

Rodinné běhy

Děti s rodiči, prarodiči, i bez doprovodu

Rodinná čtvrt míle (do 8 let)

Rodinná půl míle (do 12 let)

Běh dospělí

Český běh žen Ostrava

2,5 km NW - bez věkových kategorií

2,5 km běh

 • Z34: do 34 let (do roč. 1988)
 • Z44: 35 - 44 let (roč. 1987–1978)
 • Z54: 45 – 54 let (roč. 1977–1968)
 • Z55: 55 a starší (od roč. 1967)

5 km běh

 • Z34: do 34 let (do roč. 1988)
 • Z44: 35 - 44 let (roč. 1987–1978)
 • Z54: 45 – 54 let (roč. 1977–1968)
 • Z55: 55 a starší (od roč. 1967)

Maraton, ½ maraton

 • M/P M20 - muži ročníky narození 1977–1998* (*ročník 1998 – pouze narození 1.1.1998–25.9.1998)
 • M/P M40 - muži ročníky narození 1967–1976
 • M/P M50 - muži ročníky narození 1957–1966
 • M/P M60 - muži ročník narození 1947–1956
 • M/P M70 - muži ročník narození 1946 a starší
 • M/P D20 - ženy ročníky narození 1977–1998* (*ročník 1998 – pouze narození 1.1.1998–25.9.1998)
 • M/P D40 - ženy ročníky narození 1967–1976
 • M/P D50 - ženy ročníky narození 1957–1966
 • M/P D60 - ženy ročníky narození 1956 a starší

10 km

10M – muži

 • M/P M20 - muži ročníky narození 1977–1998* (*ročník 1998 – pouze narození 1.1.1998–25.9.1998)
 • M/P M40 - muži ročníky narození 1967–1976
 • M/P M50 - muži ročníky narození 1957–1966
 • M/P M60 - muži ročník narození 1947–1956
 • M/P M70 - muži ročník narození 1946 a starší

10D – ženy

 • M/P D20 - ženy ročníky narození 1977–1998* (*ročník 1998 – pouze narození 1.1.1998–25.9.1998)
 • M/P D40 - ženy ročníky narození 1967–1976
 • M/P D50 - ženy ročníky narození 1957–1966
 • M/P D60 - ženy ročníky narození 1956 a starší

Týmy

Ženy na 5 km – bez ohledu na věk

Štafety (8 x cca 5,25 km, 4 x cca 10,5 km)

Jen maraton a mix věku i pohlaví

Vozíčkáři

Bude upřesněno

Přehled nejnovějších událostí

Zpět