Už běžím...

Časové limity

Vzhledem k uzavírkám trati pro silniční dopravu jsou stanoveny časové limity, do kdy organizátor garantuje trať bez vpuštění osobní automobilové dopravy. Po překročení těchto limitů závodník pokračuje již mimo oficiální závod za plné dopravy a na vlastní nebezpečí.

Limity:

  • Maraton — 6 hodin
  • ½ maraton — 3 hodiny

Přehled nejnovějších událostí

Zpět